Samen voor een sterke informele zorg!

 • Introductie
 • Doelstelling
 • Voor wie
 • Waar
 • Hoe
 • Wanneer
 • Hoe kun je meedoen
 • Extra Informatie

Introductie

Missie: Het THHM draagt bij aan het behoud en verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met kanker

Visie: Het THHM is een gastvrij inloophuis voor iedereen die met kanker te maken heeft.

Immers, kanker raakt ons allemaal.
De dienstverlening door het THHM wordt verricht door vrijwilligers.
Het THHM ontvangt gasten en geen patiënten.

Doelstelling

 • Bijdragen aan bewustwording en bespreekbaar maken van het leven met en na kanker/ chronische ziekte.
 • Bijdragen aan preventie, de ziekte zelf:
 • Goede voorlichting en informatie inzake preventief onderzoek en informatie over de ziekte, gezond leven/ positief denken stimuleren.
 • Bijdragen aan preventie van de gevolgen van de ziekte.
 • Ontmoetingsplek voor lotgenoten/ ervaringsdeskundigen, risico op vereenzaming/ sociaal isolement verkleinen, doorverwijsfunctie naar psychosociale zorg, sneller re-integratie naar werk, zelfredzaamheid van de doelgroep bevorderen.
 • Opvang en ondersteuning (patiënten en mantelzorgers) bij eerste diagnose maar ook tijdens en na het hele ziekteproces.
 • Vrijwilligersorganisatie goed te laten functioneren dmv;
 1. Goede aansturing om het vrijwilligerswerk te faciliteren (professionaliteit en continuïteit, en de noodzakelijke overallview houden)
 2. Constant waarborgen van motivatie en inspiratie
 3. Doorlopende scholing van vrijwilligers en medewerkers.
 4. Studenten laten kennis maken met vrijwilligerswerk door maatschappelijke stages.
 5. Intensieve samenwerking met collega’s in de (in) formele zorg (St. Zorgzaam en palliatief netwerk) en informeren over de psychosociale zorg rondom kankerpatiënten / chronisch zieken middels voorlichting en rondleidingen.
 6. Intensieve samenwerking met eerste lijn verwijzers zoals MUMC, huisartsen, Fysiopraktijken, revalidatiecentra etc.
 7. Werkgevers en werknemers informeren over de psychosociale zorg rondom kankerpatiënten middels voorlichting en rondleidingen

Voor wie

Het Toon Hermans Huis Maastricht richt zich op mensen die kanker hebben of mensen die in hun directe omgeving worden geconfronteerd met de ziekte en hun nabestaanden.

De doelgroep van het THHM bestaat uit:

 • Mensen die zelf met kanker te maken hebben (of hebben gehad)
 • Hun naasten (partners, gezinsleden, familie en mantelzorgers).
 • De nabestaanden
 • Mensen die vanwege hun professie te maken hebben met bovenstaande doelgroep (werkgevers, leerkrachten, studenten, artsen, thuiszorg medewerkers enz.).
 • Chronische zieken.
 • Palliatieve patiënten
 • Jongeren en volwassenen

Waar

Toon Hermans Huis Maastricht is er voor de mensen uit Maastricht en omliggende gemeenten in de 043- regio. Momenteel bezoeken gemiddeld 600 gasten per maand het huis en hebben we een dienstenafname van gemiddeld 900.

Het huis is gelegen in de Sint Servaasklooster 33, 6211 TE te Maastricht., tel. 043-3261000
info@toonhermanshuismaastricht.nl
www.toonhermanshuismaastricht.nl

Contactpersoon: Melanie Frederiks, Directeur
Melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl
043-3261000

Hoe

Gastvrij inloophuis waar men terecht kan voor sociaal-emotionele begeleiding en ondersteuning, een luisterend oor, een goed gesprek, ervaringen delen, lotgenotencontact of om een kopje koffie te drinken. De mens staat centraal en niet de ziekte. Daarnaast biedt het THHM een divers aanbod aan ontspannende, creatieve activiteiten (zoals Yoga, schilderen, mindfulness, koken, wandelen, verwenbehandelingen, zingen etc) met als doel even tot rust en ontspanning komen en positieve energie opdoen. Dit alles met maatschappelijke impact & rendement gerund door betrokken en bevlogen vrijwilligers.

Wanneer

We zijn geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30-17.30 uur. Binnenlopen en deelnemen aan een van de activiteiten kan zonder afspraak en is geheel vrijblijvend.

Hoe kun je meedoen

Van vrijwilligers verwachten wij goede beheersing van de Nederlandse taal, goede communicatieve/luistervaardigheden, empathisch vermogen en gastvrijheid. Verder ben je breed inzetbaar en bereid om extra taken uit te voeren ter ondersteuning van de organisatie. Als gastvrouw/heer moet je deelnemen aan een basistraining georganiseerd door onze koepel.
De Cliënten moeten in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte kanker.

Extra Informatie

We bieden een warme plek waar mensen zich thuis voelen. Er heerst een huiselijke sfeer

 • gastvrij
 • Persoonlijke aandacht, we zijn er voor onze gasten, weten waar onze gasten behoefte aan hebben.
 • Niks moet alles kan.
 • Positieve energie met een lach en een traan
 • De mens staat in ons huis centraal en niet de ziekte.
 • Breed aanbod aan creatieve en ontspannende activiteiten die gasten de mogelijkheid bieden om even tot rust en ontspanning te komen. Daarnaast bieden de activiteiten een bijdrage in het verlichten en voorkomen van klachten en symptomen. Yoga draagt bij aan het verminderen van vermoeidheidsklachten, Mindfulness leert je omgaan met angsten etc.Kortom het helpt je verder te gaan met je leven.
 • Betrokken vrijwilligers
 • CBF Keurmerk
 • ANBI status
 • Meer dan 900 diensten per maand en daarmee een van de grootste THH in Nederland.

We kunnen samen met andere organisatie activiteiten ontwikkelen en aanbieden.
We willen ook meer naar de mensen toe gaan en samenwerken met de wijken en de instanties in desbetreffende wijken
Ook voorlichting en bijeenkomsten organiseren bij andere partners, locaties en wijken

We kunnen bij activiteiten en events ondersteuning bieden met vrijwilligers
We kunnen ons eigen netwerk inzetten tbv events, activiteiten ed.

Terug naar partnerlijst