Samen voor een sterke informele zorg!

  • Introductie
  • Doelstelling
  • Voor wie
  • Waar
  • Hoe
  • Wanneer
  • Hoe kun je meedoen
  • Extra Informatie

Introductie

Onze missie en visie wordt ingegeven door het burgerschapsperspectief. Het burgerschapsperspectief gaat er vanuit dat mensen gelijkwaardig aan elkaar zijn en dat ieder mens een toegevoegde waarde heeft voor de samenleving. Voor de visie op mensen met een verstandelijke beperking betekent dit dat mensen met een beperking gelijkwaardig zijn aan mensen zonder beperking en dus dezelfde rechten en plichten behoren te hebben als iedere burger in de samenleving.

Doelstelling

Radar: Zó wil ik leven
Iedereen heeft zijn eigen dromen, wensen en doelen in het leven. Of je nu een beperking hebt of niet. Alleen is het voor mensen met een (verstandelijke) beperking vaak een stuk lastiger om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Vanuit hun eigen kracht kunnen ze vaak meer dan ze denken. Daarnaast kunnen ze een beroep doen op mensen die dichtbij hen staan; op ouders, familie, vrienden en bijvoorbeeld buren. Of, als dat nodig is, op professionals. Zoals wij.
Radar ondersteunt ondersteunen kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg. We helpen hen invulling te geven aan hun leven op het gebied van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt. Zodat de cliënt van betekenis kan zijn voor zijn omgeving en andersom. En oprecht kan zeggen: Zó wil ik leven.

Voor wie

Kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg.

Waar

Zuid Limburg: Maastricht-Heuvelland en Parkstad
Adres: Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht

Contactpersoon:
Jane Piets-Hardenberg
Coördinator Vrijwilligers
Radar, Randwycksingel 35, 6229 EG Maastricht
088-3505825 / 06-52521018 Werkdagen ma/di/wo/do
j.hardenberg@radar.org / vrijwilligers@radar.org

Hoe

We helpen cliënten invulling te geven aan hun leven op het gebied van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doen we dichtbij huis, samen met de cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt.

Wanneer

Radar staat dag en nacht klaar voor haar cliënten.

Hoe kun je meedoen

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Benader de contactpersoon Jane Piets-Hardenberg.

Extra Informatie

Radar ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in Zuid-Limburg
We helpen jong en oud om invulling te geven aan hun leven. Dat doen we vanuit oprechte interesse en op basis van gelijkwaardigheid. Want het gaat om de persoon die ondersteuning nodig heeft, onze cliënt. Om wat hij of zij kan, wil én nodig heeft om zich goed te voelen en zich verder te ontwikkelen.
Daar stemmen wij onze ondersteuning op af, waarvoor we putten uit onze diensten en expertise op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd voor mensen met een beperking. We doen dit in overleg en met hulp van mensen die van belang zijn voor de cliënt. Familieleden, bekenden, vrijwilligers en professionals in de buurt. Ook hén adviseren en ondersteunen we.
Wij zijn pas tevreden als de kwaliteit van bestaan van onze cliënten er op vooruit gaat en zij op basis van hun eigen mogelijkheden meedoen. Midden in de samenleving, zoals iedereen. Opdat ze oprecht kunnen zeggen: Zó wil ik leven
We hebben veel kennis en expertise op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd voor mensen met een beperking.

Terug naar partnerlijst