Samen voor een sterke informele zorg!

Mosae Zorggroep

Mosae Zorggroep

  • Introductie
  • Doelstelling
  • Voor wie
  • Waar
  • Hoe
  • Wanneer
  • Hoe kun je meedoen

Introductie

Over Mosae

Altijd thuis!

In uw eigen woonomgeving of in een van onze gebouwen.
Mosae Zorggroep vindt dat u zich altijd thuis moet voelen.
Vanuit onze visie Eigen thuis, eigen kracht en eigen leven!

Doelstelling

Visie Mosae Zorggroep

Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven
We geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de kracht van onze cliënten en de mensen om hen heen te versterken, werken we samen aan kwaliteit van leven. Zodat ouderen zich thuis voelen; in hun eigen woning of in een van onze zorglocaties. Thuis is de basis.

Midden in het leven
Thuis is iedereen op z'n best. Doordat je thuis zoveel mogelijk zelf doet en regelt, blijf je actief en alert. Dat is goed voor de gezondheid en vergroot de zelfstandigheid.
Zodra het nodig is kunnen cliënten en mantelzorgers rekenen op de professionele ondersteuning van Mosae Zorggroep. Ook dan blijft de cliënt in zijn eigen omgeving het uitgangspunt. Daarom organiseren we onze ondersteuning dichtbij, in onze gebouwen en in de wijk. Zodat ouderen niet alleen zo lang mogelijk zelfstandig blijven, maar ook echt meedoen en midden in het leven blijven staan.

Gericht op het totale welbevinden
Onze focus ligt steeds meer op het totale welbevinden van de cliënt. De zorg die we verlenen bij lichamelijk en geestelijk ongemak is slechts één van vele manieren waarop we bijdragen aan de kwaliteit van leven. Door de cliënten te leren kennen en zelf zichtbaar te zijn spelen we in op wat zij belangrijk vinden in hun leven. Nu we als
organisatie de ontwikkeling doormaken van zorgverlener naar ondersteuner zoeken we oplossingen nog meer in samenhang. Samen met andere professionals, ketenpartners en het eigen netwerk helpen we cliënten hun eigen leven vorm te geven.

Voor wie

Mosae Zorggroep biedt diverse mogelijkheden van zorg en diensten.
Zowel thuis als in onze gebouwen. Bekijk de mogelijkheden die bij u passen of aanspreken.

Waar

Mosae Zorggroep
Postadres: Postbus 2135, 6201 CA Maastricht
Bezoekadres:Brusselsepoort 1, 6216 CE Maastricht
(t) 043 - 354 91 80

locatie Campagne: Médoclaan 66, 6213 EC Maastricht, (t) 043 - 354 91 80
locatie Scharwyerveld: Daaldersruwe 93, 6218 EN Maastricht, (t) 043 - 354 91 80
locatie Licht & Liefde: Prins Bisschopsingel 20, 6211 JX Maastricht, (t) 043 - 354 91 80
locatie Daalhof: Herculeshof 22, 6215 BM Maastrich, (t) 043 - 354 91 80

Hoe

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen, dan kunt u bijgaand contactformulier invullen of contact opnemen met onze cliënteninformatie.
Onze cliënteninformatie is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur via het telefoonnummer 043 - 354 91 80.

Wanneer

In uw eigen woonomgeving of in een van onze gebouwen. Mosae Zorggroep vindt dat u zich altijd thuis moet voelen. Vanuit onze visie Eigen thuis, eigen kracht en eigen leven!

Hoe kun je meedoen

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Neem contact op via 043-3549180.

Terug naar partnerlijst