Samen voor een sterke informele zorg!

Koraalgroep; Maasveld

Koraalgroep; Maasveld

 • Introductie
 • Doelstelling
 • Voor wie
 • Waar
 • Hoe
 • Wanneer
 • Hoe kun je meedoen
 • Extra Informatie

Introductie

Binnen Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied sociaal. Koraal is actief op de terreinen jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Maasveld in Maastricht maakt deel uit van Koraal.

Doelstelling

Maasveld biedt zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag. Maasveld bestaat uit een volledig vernieuwde en moderne centrumlocatie en enkele woningen verspreid in wijken van Maastricht en Eijsden.

Voor wie

Mensen met een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking, veelal gecombineerd met onbegrepen gedrag kunnen met el hun vragen terecht bij Maasveld. De een heeft behoefte aan 24-uurszorg binnen Maasveld; de ander woont thuis en krijgt thuis ondersteuning of maakt gebruik van een van onze dagbestedingsmogelijkheden. In overleg met de cliënt en zijn of haar omgeving, praten we over de wensen en mogelijkheden en kijken we samen wat de best passende zorg en ondersteuning is.

Waar

Maasvelderweg 1, 6229 XT Maastricht.
Postbus 1045, 6201 BA Maastricht.

Contactpersoon: Saskia Bouvrie
Aanspreekpunt vrijwilligers Maasveld
sbouvrie@koraalgroep.nl
Tel: 06-22910395

Hoe

Voor cliënten die dat willen en kunnen, biedt Maasveld passend onderwijs of kijken zij samen met de cliënten naar passend werk. Omdat Maasveld een onderdeel van Koraal is beschikken we over een multidisciplinair aanbod en daarnaast wordt er regionaal samengewerkt met ketenpartners, zijn wij in staat altijd de ondersteuning te bieden die een cliënt op een bepaald moment in zijn leven nodig heeft. Daar horen ook school en werk bij.

Wanneer

24 Uur per dag, 7 dagen in de week staan wonen en werken, actief meedoen aan de samenleving, afspreken met familie en vrienden en jezelf ontplooien centraal.

Hoe kun je meedoen

Vrijwilligers zijn welkom. Zij moeten in bezit zijn van een VOG. Ze moeten zich aan de gedragsregels houden, die ook voor de medewerkers van Maasveld worden gehanteerd.

Extra Informatie

Bij Maasveld werken we voor cliënten van alle leeftijden en met ernstige en complexe zorgvragen, veelal gecombineerd met gedragsproblematiek. De problematiek van cliënten varieert van een licht verstandelijke beperking tot ernstig meervoudige beperking. Ook ouder wordende en dementerende cliënten met een verstandelijke beperking wonen bij Maasveld. Dat betekent dat wij hoge eisen stellen aan onze professionaliteit. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed geschoold zijn. Een deel van deze scholing verzorgen wij zelf, zodat de inhoud van de opleidingen optimaal aansluit bij de behoeften van onze cliënten.
Maasveld heeft veel specialistische kennis en expertise in huis op het gebied van gehandicaptenzorg, maar ook op de andere terreinen waarop wij actief zijn: jeugdzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.
Onze expertise op het gebied van gehandicaptenzorg omvat onder meer:

 • Downpoli in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Maastricht.
 • Autismeteam
 • Advance Care Planning
 • Skillslab
 • Ondersteuning eerstelijnszorg

Terug naar partnerlijst