Samen voor een sterke informele zorg!

 • Introductie
 • Doelstelling
 • Voor wie
 • Waar
 • Hoe

Introductie

In Harmony richt zicht op senioren (55+) die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een 'zinvolle' invulling te geven. 

Doelstelling

Bij In Harmony kunt u terecht voor zowel individuele - als groepsbegeleiding, op een locatie van In Harmony of bij u thuis. U bepaalt, in overleg met een consulente van In Harmony, hoe uw dag een betekenisvolle invulling kan krijgen. Denk hierbij aan activiteiten als;

 • Koken
 • Creatief (handwerken, schilderen, knutselen)
 • Groen activiteiten ('van kweken tot oogsten')
 • Sport en bewegen (o.a. wandelen, zwemmen, fietsen)
 • Muziek (muziek luisteren, maken of zingen)
 • Deelnemen aan culturele en traditionele gebruiken van het eigen dorp
 • Gezelschapsspellen en geheugentrainers.
 • Culturele activiteiten (bezoek theater, concerten etc.)
 • Uitstapjes en excursies 

Voor wie

Senioren (55+) die het niet meer lukt om zelfstandig hun dag een “zinvolle”invulling te geven.

Waar

De activiteiten vinden behalve op het genoemde bezoekadres ook plaats in Sportcomplex BMR De Gelimment 51, 6261 PH Mheer of kind centrum Witheim, Hilleshagerweg 32, Mechelen.

Hoe

Binnen de Wmo bieden zij de arrangementen Groepsbegeleiding, Individuele begeleiding en Respijtzorg (in de thuissituatie). Indien u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u ook gebruikmaken van de begeleiding van In Harmony . Dit kan bijvoorbeeld met een Modulair Pakket Thuis (MPT) begeleiding op basis van PGB.

U kunt ook zonder tussenkomst van de gemeente of zorgkantoor voor In Harmony kiezen. Dan komen de kosten van de begeleiding voor eigen rekening.

Terug naar partnerlijst