Samen voor een sterke informele zorg!

De Zonnebloem

De Zonnebloem

 • Introductie
 • Doelstelling
 • Voor wie
 • Waar
 • Hoe
 • Wanneer
 • Hoe kun je meedoen
 • Extra Informatie

Introductie

Nationale vereniging de Zonnebloem is de landelijke vrijwilligersorganisatie die zicht inzet voor het welzijn van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of handicap.

Doelstelling

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. We brengen mensen bij elkaar en zetten alles op alles om mensen met een fysieke beperking, door handicap, ziekte, leeftijd, vanaf 18 jaar een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten.

Voor wie

Mensen met een fysieke beperking, door handicap, ziekte, leeftijd, vanaf 18 jaar.

Waar

Vanuit 13 zelfstandig afdelingen die wijkgericht werken in Maastricht. De afdelingen zijn zelfstandig maar worden, indien nodig, ondersteund door een overkoepelend bestuur, genaamd Regio Maastricht.

Secretariaat Zonnebloem Maastricht. zonnebloemmaastricht@gmail.com

Hoe

Door de mensen thuis te bezoeken: om te praten, spelletje te doen, of dat wat de gast op dat moment wil. Verder worden er grootschalige en kleinschalige activiteiten aangeboden. Ook kan de deelnemer kiezen voor een 1 op 1 kontakt om leuke dingen te doen. Binnen de Zonnebloem is de deelnemer leidend.

ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT!

Voorbeelden van activiteiten:

 • theaterbezoek,
 • organiseren muziekvoorstellingen,
 • samen ergens koffie drinken,
 • samen winkelen,
 • organiseren bootreis over de maas,
 • organiseren van kleinschalige vakanties.
 • Paasviering, kerstviering.

Ook kan de zonnebloemauto worden gehuurd met of zonder chauffeur. De auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

Wanneer

Wanneer en frequentie hangt af van de behoeften van de deelnemers en de beschikbaarheid van vrijwilligers. De meeste activiteiten worden door de afdelingen (13 in Maastricht) georganiseerd. Ook de regio organiseert activiteiten die aan alle afdelingen worden aangeboden.

Hoe kun je meedoen

Met vrijwilligers vindt er een intakegesprek plaats evenals met de deelnemers. Zeker voor huisbezoek omdat we graag een optimale fit willen hebben, enerzijds met de gasten maar ook omgekeerd. Vrijwilligers en gasten moeten zich thuis voelen bij de Zonnebloem. Vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem mag de vrijwilliger niets kosten.
Onze gasten hebben een fysieke beperking.

Extra Informatie

Onze kracht is dat wij met 13 zelfstandige afdelingen een wijk gebonden organisatie zijn.

Wij faciliteren de deelnemers om op de locatie van de activiteiten te komen. Er is variatie in aanbod van activiteiten En we investeren in kennisbevordering van vrijwilligers.

Wij willen graag andere organisaties helpen met Informatie en kennis delen en samenwerking.

Terug naar partnerlijst