Samen voor een sterke informele zorg!

Academie Informele Zorg

In de Academie Informele Zorg bundelen wij kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers. We waarderen hun inzet en betrokkenheid in zorg en welzijn en stellen bij de samenstelling van het programma hun scholingsvragen centraal.

Maar de ambities van de Academie Informele Zorg gaan verder. We streven naar uitbreiding van het scholingsaanbod en willen deelname aan de activiteiten ook openstellen voor vrijwilligers en mantelzorgers die niet aangesloten zijn bij ZorgSaam.

De bovenstaande doelen realiseren we door meer partijen te betrekken bij de organisatie en invulling van het scholingsprogramma zoals formele partners uit zorg, welzijn en onderwijs, verenigingen, en maatschappelijk betrokken ondernemingen.

Samen maken we ons sterk voor de informele zorg!