Samen voor een sterke informele zorg!

Eenzaamheid: complex en onzichtbaar

07/03/2021

Sociale relaties zijn van belang voor ons persoonlijke en maatschappelijke functioneren. Ze zijn nodig om onze identiteit op te bouwen en zorgen ervoor dat we tegenslagen in het leven beter aan kunnen. Een gemis aan sociale relaties leidt tot eenzaamheid, een gevoel dat allerlei vormen kan aannemen en vaak onzichtbaar is. Anja Machielse gaat in op de achtergronden van eenzaamheid en de mogelijkheden die er zijn om eenzaamheid te verminderen of tegen te gaan.

Anja Machielse is hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar 'Empowerment van kwetsbare ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek is gericht op het belang van sociale relaties, eenzaamheid, sociaal isolement en zingeving. Zij is lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie voor het programma "Een tegen Eenzaamheid' van het ministerie van VWS en geeft regelmatig lezingen en gastcolleges over haar onderzoek. 
U kunt zich hier anmelden. 

Eenzaamheid: complex en onzichtbaar