Samen voor een sterke informele zorg!

Feestelijke start 2e fase Academie Informele Zorg

19/05/2016

Met trots presenteren wij, de lidorganisaties van ZorgSaam, de Academie Informele Zorg. In de Academie Informele Zorg bundelen wij onze kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers. We waarderen hun inzet en betrokkenheid in zorg en welzijn en stellen bij de samenstelling van het programma hun scholingsvragen centraal.

Maar de ambities van de Academie Informele Zorg gaan verder. Vanaf de kick-off op 10 juni start de 2e fase van de ontwikkeling van de academie. We gaan het scholingsaanbod uitbreiden en willen deelname aan de activiteiten ook openstellen voor vrijwilligers en mantelzorgers die niet aangesloten zijn bij ZorgSaam. De bovenstaande doelen gaan we realiseren door meer partijen te betrekken bij de organisatie en invulling van het scholingsprogramma zoals formele partners uit zorg, welzijn en onderwijs, verenigingen, en maatschappelijk betrokken ondernemingen.

Samen maken we ons sterk voor de informele zorg!

Meer informatie? 
Wilt u graag meer weten over de Academie Informele Zorg? Stuur uw vraag dan per e-mail naar e.schulinck@mantelzorgzuid.nl

Feestelijke start 2e fase Academie Informele Zorg