Samen voor een sterke informele zorg!

Trajekt

Ga naar de website van Trajekt

Bekijk cursussen

Trajekt

Trajekt is dé welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland en streeft naar een volwaardig leven voor de inwoners van deze regio. Wij werken samen met en dichtbij de mensen, vanuit de vele gemeenschapshuizen en andere buurtvoorzieningen. We zijn er voor iedereen, van peuter tot oudere.

Wij hebben een eigen kijk op het welzijnswerk, waarmee we uitvoering geven aan de WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een beschrijving van deze visie en deze wet vind u bij ‘visie Trajekt op welzijnswerk’.

Trajekt is de grootste vrijwilligersorganisatie in de regio: ruim 900 vrijwilligers zijn voor ons actief. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het werk van Trajekt. Zonder hen kunnen we ons werk niet waarmaken.
In ons streven naar een volwaardig leven werken we op vele terreinen samen met organisaties en instellingen uit de zorg, met gemeentelijke diensten, justitie, andere organisaties binnen welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, sport, buurtplatforms en met het bedrijfsleven.

Trajekt werkt grotendeels in opdracht van de gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten (Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals). Daarnaast heeft Trajekt enkele incidentele opdrachtgevers. Maar de echte klanten zijn de inwoners van bovenstaande gemeenten. Daar draait het om. Zij staan centraal.

Terug naar partnerlijst