Samen voor een sterke informele zorg!

Stichting Samen Onbeperkt

Ga naar de website van Stichting Samen Onbeperkt

Bekijk cursussen

Stichting Samen Onbeperkt

Stichting Samen onbeperkt wil, zoals de naam zegt, er zijn voor iedereen.

Stichting Samen Onbeperkt zet zich in voor het behoud, de bevordering en verbetering van de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en chronische ziekte en hun belangenbehartiging. In haar missie wil de stichting kwetsbare mensen een stapje hoger brengen op de maatschappelijke ladder, zodat zij volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.

Van belang hierbij is dat zij hun eigen kracht en talent ontdekken. Het gaat om zelfinzicht, zelfredzaamheid en onafhankelijk kunnen leven. Het ontdekken en benutten van eigen kracht is een voorwaarde om dit streven tot een succes te maken.

Maar zonder hulp en ondersteuning lopen mensen met een beperking vast in een vicieuze cirkel van zorg en wet- en regelgeving. Geheel op eigen kracht is hier moeilijk uit te komen.

Stichting Samen Onbeperkt maakt deze ondersteuning, hulp en samenwerking mogelijk.

Ter ondersteuning van de doelgroep heeft de Stichting een meldpunt waar deze terecht kan met al hun vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld het keukentafelgesprek, wet en regelgeving. Kijk op onze website www.samenonbeperkt.nl waar deze spreekuren gehouden worden.

Terug naar partnerlijst