Samen voor een sterke informele zorg!

LEVANTOgroep Vrijwilligers (voorheen Stichting Horizon)

Ga naar de website van LEVANTOgroep Vrijwilligers (voorheen Stichting Horizon)

Bekijk cursussen

LEVANTOgroep Vrijwilligers (voorheen Stichting Horizon)

Levantogroep Vrijwilligers (voorheen Stichting Horizon) is in 1990 opgericht als vriendendienst voor mensen met een langdurig psychiatrische achtergrond die eenzaam zijn en behoefte hebben aan contact met iemand van buiten de psychiatrie. De groep mensen waar Levantogroep Vrijwilligers zich voor inzet is zelf niet in staat deze contacten te leggen en te onderhouden.

De doelstelling van Levantogroep Vrijwilligers is het doorbreken/verminderen van eenzaamheid en maatschappelijk isolement en het bevorderen van maatschappelijke participatie van mensen uit bovengenoemde doelgroep.

Levantogroep Vrijwilligers doet dat door vrijwilligers te werven en in te zetten bij mensen die behoefte hebben aan een vrijwilliger en deze contacten ook goed te begeleiden vanuit de stichting. Werkgebied is geheel Zuid-Limburg.

Er zijn twee verschillende soorten vrijwilligers die worden ingezet: maatjes en zorgvrijwilligers. 

Maatjes 
Sinds 1990 zet Levantogroep Vrijwilligers al maatjes in. Dat zijn vrijwilligers die één keer in de twee weken met een vaste cliënt afspreken om samen een eenvoudige sociale activiteit te ondernemen om zodoende eenzaamheid en sociaal isolement te verminderen.

Sociale activiteiten die maatjeskoppels tweewekelijks ondernemen zijn bijvoorbeeld: samen een wandeling maken, samen de stad ingaan, samen ergens koffie drinken, samen een spelletje doen, samen een praatje maken.

Zorgvrijwilligers
Sinds kort worden ook zorgvrijwilligers in een 1-op-1 contact ingezet bij cliënten van de Levantogroep met een eenvoudige, praktische ondersteuningsvraag die ook vanuit de informele zorg (vrijwilligers) kan worden opgepakt.

Bijvoorbeeld: samen boodschappen doen, samen een stuk eenvoudige administratie oppakken, samen oefenen met de computer, samen naar een arts of ziekenhuis gaan, etc. De inzet van een zorgvrijwilliger is doorgaans van tijdelijke aard: als het doel is bereikt, is de inzet niet meer nodig en wordt het afgesloten.

Daarnaast kunnen vrijwilligers die daarin belangstelling hebben ook worden ingezet binnen een Levanto-voorziening als bijvoorbeeld een afdeling of een woonvorm. 

Wilt u meer weten over Levantogroep Vrijwilligers? Regio Maastricht/HeuvellandCoördinatoren: Cindy Custers en Marco Piëtte
Telefoon: 043-3621567
E-mail: vrijwilligerswerk@levantogroep.nl

Terug naar partnerlijst