Samen voor een sterke informele zorg!

themabijeenkomst

Café DoodgewoonLife streamen/foto’s en filmen bij een uitvaart

Petra Niessen vertelt over nieuwe trends en mogelijkheden rondom fotografie bij sterven en uitvaart.
Gerrie de Rouwclown: als rouwclown ondersteunt Gerrie de naasten in het uiten van hun emoties rondom het verwerkingsproces bij het verlies van een dierbare. Maar ook tijdens de uitvaart kan zij door haar aanwezigheid een verlichtende factor zijn. Voor deze sessie wordt iedereen gevraagd een klein hebbedingetje van thuis meebrengen

Bij Café Doodgewoon gaan we in op diverse aspecten die voor een ongeneeslijke zieke en zijn naasten een rol kunnen spelen en geven we informatie over alles rondom de laatste levensfase.
Om de 2 weken op woensdagmiddag.

Met Café Doodgewoon willen we mensen graag op informele wijze informeren over alles rondom de laatste levensfase. Café Doodgewoon wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van Stichting Lambert van Middelhoven.

De dood en doodgaan blijkt een vaag en beladen onderwerp, hier willen we wat helderheid in brengen. Ook artsen blijken dit een moeilijk onderwerp te vinden om met patiënten te bespreken. Zij zijn immers opgeleid om te genezen.

Café Doodgewoon zal ingaan op diverse aspecten die voor een ongeneeslijke zieke en zijn naasten een rol kunnen spelen. Tijdens de bijeenkomsten houdt een gastspreker een presentatie en brengt hiermee het gesprek op gang met de aanwezigen. Na afloop is er ruimte om na te praten.

Voor wie? Patiënten, partners, verwanten, mantelzorgers, vrijwilligers, gasten en algemeen belangstellenden.

Partners

  • Toon Hermans Huis