Samen voor een sterke informele zorg!

workshop

Workshop: “Getuige zijn van de Kracht van Ontmoeting”Burgerkracht

In een workshop van een 1 1/2 uur kan kennisgemaakt worden met het gedachtengoed van de Presentietheorie van Andries Baart binnen het project “De Kracht van Ontmoeting”.

Diakoniegroep Anna-Lambertusparochie organiseert deze workshop in samenwerking met Burgerkracht. Graag willen wij daarover samenkomen met onze partners in ZorgSaam via Academie Informele Zorg en mogelijke geïnteresseerden. Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst!

Met het project “De Kracht Ontmoeting” wil(de) Burgerkracht Limburg een bijdrage leveren aan het verminderen van sociaal isolement en eenzaamheid. Daartoe heeft Burgerkracht in samenwerking met de stichting Presentie een leertraject ontwikkeld waar mensen zijn opgeleid om relationeel, vanuit de presentiebenadering, te kunnen werken.

Het gaat hier om mensen die zelf in een sociaal isolement hebben verkeerd, of als mantelzorgers daarmee in aanraking zijn geweest. Door de inzet van de getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers in wijken en buurten wil Burgerkracht Limburg een bijdrage leveren aan het verminderen van sociaal isolement en eenzaamheid.

Manier van werken sluit aan bij de presentiebenadering: ‘'Tijd nemen om vertrouwen te winnen en de relatie op te bouwen, niet uit zijn op het behalen van targets of doorzetten van de eigen agenda, maar werken vanuit aansluiting en vanuit ‘niet weten’.’'

Met de workshop willen we deelnemers kennis laten maken met onze eigen ervaringen m.b.t. de presentiebenadering. Letterlijk betekent het woord presentie: aanwezigheid. Present zijn is: er zijn. Wie bij iemand present is, is ook echt, met aandacht aanwezig.

De presentiebenadering houdt zich bezig met de vragen: ‘'Wat is goede zorg en wat doet een goede zorgverlener?’'

Programma:

* Opening met een korte voorstelling;
* Toelichting programma;
* Wat is presentie?;
* Wat is goede zorg?;
* De kern van presentie;
* De presentiebenadering;
* Wat doe je?;
* Wat moet je daarvoor kunnen?;
* Hoe verder?

Partners

  • Diaconie Sint Anna-Lambertus