Samen voor een sterke informele zorg!

workshop

Taal maakt GezonderTaal voor het Leven

Herkennen, signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden

Deze workshop wordt gefinancierd door de Rijksoverheid en valt onder het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Kijk voor meer informatie op: www.taalvoorhetleven.nl of www.lezenenschrijven.nl.

In Nederland wonen ca. 2,5 miljoen mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Dat staat gelijk aan 1 op de 9 Nederlanders. Deze mensen noemen we ‘laaggeletterd’. Daarnaast heeft deze groep ook vaak moeite met digitale vaardigheden.

Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen, de administratie bij te houden en bijsluiters van medicijnen te lezen. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen is een randvoorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.

In deze workshop nemen wij u op interactieve wijze mee in de wereld van een laaggeletterde. Er wordt gestart met een algemeen gedeelte; feiten & cijfers over laaggeletterdheid in Nederland en specifiek in Zuid-Limburg. Stap voor stap en met praktische voorbeelden wordt besproken hoe u laaggeletterdheid kunt herkennen en bespreekbaar kunt maken. Vervolgens tonen wij waar u naar kunt doorverwijzen in de regio en krijgt u tools om zelf aan de slag te gaan met de aanpak van laaggeletterdheid.

Herkent u iemand in de naaste omgeving of in uw caseload waarvan u het vermoeden heeft dat hij/zij moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en/of lage digitale vaardigheden heeft? Ga het gesprek aan en vertel de persoon dat veel mensen er moeite mee hebben. Vertel de persoon dat er mogelijkheden zijn om te leren.

Doe mee en help iemand vooruit!

Partners

  • Trajekt