Samen voor een sterke informele zorg!

themabijeenkomst

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Mr. Linda Meys, advocaat, geeft uitleg over de Wet Langdurige Zorg.

Wilt u graag weten wat de belangrijkste begrippen uit de Wet Langdurige Zorg betekenen en hoe een bestuursorgaan tot haar besluit komt? Wilt u graag weten wat je kunt doen als je het niet eens bent met een besluit en waar je terecht kunt voor advies? Wist je dat je vaak kosteloos of tegen een kleine eigen bijdrage kunt procederen? Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan Linda Meys. Heb je specifieke vragen? Dan kun je deze ook per email aan ons toesturen dan kan Mw. Meys zich hierop voorbereiden.

Partners

  • KampsVanBaar Advocaten